Kudeaketako jardunbide onak toki entitate baten edozein jarduerari dagozkion metodoak dira, eta era sistematikoan eta dokumentatuan aplikatuta, eraginkortasun handiagoa erakusten dute intereseko taldeei balioa emateari dagokionez, eta era berean, baliabide gutxiago erabiltzen dira haiek gauzatzeko.

Premia sozialak asetzeko modu berriak aurkitzeari esaten zaio berrikuntza soziala; betiere, merkatuak eta sektore publikoak behar bezala asetzen ez dituzten premiez ari gara.

Toki entitateen jardunbide egokien eta berrikuntza sozialaren ekimenean parte hartu nahi baduzu, bidali zure informazioa hona: