Tokiko Kudeaketari buruzko Ezagutzarako Ikasgela Birtualak hiru helburu nagusi ditu:

  1. Kudeaketa-sistemei buruzko erreferentzia komunak biltzea etengabe, era eguneratuan eta irisgarrian, arlo horretan kultura partekatua
  2. Oinarri izatea, toki sektoreko profesionalendako prestakuntza-ekintzak eta auto-formatiboak
  3. Berariazko alorretan ari diren eta geografia-kokapen ezberdinetan dauden profesionalen arteko komunikazioa erraztea.